Skip available courses

Available courses

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในขั้นตอน รวมถึงกระบวนการอันเป็นเทคนิคในการวาดเส้นขั้นพื้นฐาน การเขียนโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงในลักษณะต่าง ๆได้ถูกต้องตามโครงสร้าง และสัดส่วนของวัตถุแต่ละชนิด ที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอินทรียรูป และรูปทรงอิสระ รวมถึงขั้นตอนทำความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการในการลงน้ำหนักของวัตถุที่มีลักษณะของพื้นผิวที่มีความแตกต่างเช่น วัสดุผิวเรียบ ผิวมัน ฯลฯ และเรียนรู้ทิศทางของแสงเงา และทำความเข้าใจระยะของวัตถุต่าง ๆในการวาดได้